آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

تبریز قدیم

.
شنبه 9 ارديبهشت 1391

توسط شهرداری منطقه پنج تبریز صورت می گیرد ؛

افزایش سرعت احداث 2 قطعه طرح تبادل امام علی (ع)
پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

آغاز عملیات اجرایی پروژه مشارکتی تجاری ، مسکونی آخر عباسی

.
پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

طرح تبادل

.
دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

به مناسبت روز شوراها صورت می گیرد؛

افتتاح 18 متری ولیعصر2 و ساختمان کارگاه امانی
دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

نقــش نــور در زیبــاسازی فضاهای شــهری

.
شنبه 2 ارديبهشت 1391

مدیریت شهری و شهروند مداری

.
شنبه 2 ارديبهشت 1391

شهر و شهروند

.
شنبه 2 ارديبهشت 1391

در سال جاری صورت می گیرد ؛

شتاب نهضت آسفالت ریزی با 40 میلیارد ریال در منطقه 5 تبریز
سه شنبه 29 فروردين 1391

معاون اداری و مالی

.
دوشنبه 28 فروردين 1391