آرشیومتن وصیت نامه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

متن وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره

بسم الله الرحمن الرحیم
پنجشنبه 11 خرداد 1391