تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1398     |     کد : 2604

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد:

عملیات عمرانی اتوبان ولایت با وجود برودت هوا ادامه دارد

شهردار منطقه ۵ تبریز از اجرای عملیات عمرانی فاز اول اتوبان ولایت در فصل زمستان خبر داد و گفت : با وجود برودت هوا و بارش های مستمر برف فاز اول اتوبان ولایت اجرا می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود : فاز اول اتوبان ولایت از دو تقاطع غیر همسطح تشکیل یافته که پس از بهره برداری از پل اول ، عملیات عمرانی پل دوم با ۲۲۰ متر طول در حال اجراشدن می باشد. وی همچنین کل طول مسیر فاز اول اتوبان ولایت در دو تقاطع غیر همسطح را۱۳۰۰ متر ذکر نمود و گفت : پس از بهره برداری از پل دوم کوی نصر به خیابان استاندارد در کوی ولی عصر متصل می شود. شهردار منطقه ۵ اعتبار تخصیص یافته برای فاز اول اتوبان ولایت را ۲۵۰ میلیارد ریال برشمرد و اظهار داشت : دومین تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت ۲۲۰ متر طول دارد که تا کنون ۱۰۰ متر از آن پایان یافته است. مهندس نساج در این رابطه تصریح نمود : با وجود برودت هوا و بارش های مستمر برف عملیات عمرانی این پروژه ادامه دارد. وی ابراز امیدواری نمود تقاطع غیر همسطح اتصال کوی استانداری و سپهر به کوی ولی عصر طبق زمانبندی ودر نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد. به گفته وی برای دومین تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت 150 میلیارد ریال هزینه می شود.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ