تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398     |     کد : 2642

مهندس نساج خبر داد :

به ثمر نشستن تولید 250 هزار گل نشایی در گلخانه های منطقه پنج

تولید انواع گل نشایی در گلخانه های شهرداری منطقه پنج تبریزنتیجه داده است که ازاواخراسفندماه وبا فرارسیدن عید نوروزدر سطح حوزه کاشته می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت: در گلخانه های این منطقه ۲۵۰ هزار گل نشایی تولید شده است. شهردار منطقه در ادامه افزود : با کاشت گلهای نشایی تولید شده در این منطقه درفضاهای سبزحوزه به استقبال عید نوروز می رویم . وی همچنین گفت: انواع گلهای فصلی و نشایی در گلخانه های این منطقه تولید و در طول سال کاشته می شود. شهردار منطقه با بیان اینکه ۶ گونه گل نشایی تولید شده  در گلخانه ها از اواخر اسفندماه در فضاهای سبز کاشته می شود در این رابطه تصریح نمود: گلهای آنادورا، میخک ، میمونی ، رسدم، ناز فرانسه و استوسپریوم به تعداد ۲۵۰ هزار عدد در عید نوروز امسال در معرض دید شهروندان قرارمی گیرد. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ