واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:دنیا دوست
سمت سازمانی :رئیس اداره املاک و مستغلات شماره تماس :