مطالب
.

توسط شهرداری منطقه پنج انجام می شود
.

تصویرسازی ازمناطق گردشگری تبریزدرورودی شرق شهر
شنبه بیست و نهم مهر 1396
تعداد بازدید: 197
.

مهندس هوشیار عملکرد استقبال از تبریز2018راتشریح کرد
.

زیباسازی دکل های برق تبریز برای اولین بار توسط شهرداری منطقه پنج / احداث کتابخانه ، المانهای بصری وزمین ورزشی درپارکها
دوشنبه بیست و هفتم شهريور 1396
تعداد بازدید: 183
شهردار منطقه پنج خبرداد

.
شهردار منطقه پنج خبرداد

پایان آسفالت ریزی اساسی جاده آرپادره سی به طول 7کیلومتر
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
تعداد بازدید: 201
مهندس هوشیارخبرداد

.
مهندس هوشیارخبرداد

پیشرفت40درصدی احداث ساختمان جدید اداری شهرداری منطقه پنج
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1396
تعداد بازدید: 206
گزارشی از زیباسازی بزرگترین پارک شمال شرق تبریز

گزارشی از زیباسازی بزرگترین پارک شمال شرق تبریز

پارک باغمیشه نو نوار شدنش را حس کرد
يکشنبه پنجم شهريور 1396
تعداد بازدید: 212
با نصب وسایل ورزشی

.
با نصب وسایل ورزشی

آمادگی مجموعه ورزشی پارک باغمیشه برای استفاده شهروندان
يکشنبه بیست و نهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 148
يکشنبه بیست و نهم مرداد 1396
تعداد بازدید: 181
با حضور شهردار

.
با حضور شهردار

عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح کرکج آغاز شد
شنبه بیست و هشتم مرداد 1396
تعداد بازدید: 145
توسط شهرداری منطقه پنج انجام شد

.
توسط شهرداری منطقه پنج انجام شد

تداوم آسفالت ریزی اساسی معابر و محلات ولی امر و باغمیشه
دوشنبه بیست و سوم مرداد 1396
تعداد بازدید: 174
یک هفته پس از شروع عملیات عمرانی

یک هفته پس از شروع عملیات عمرانی

مجموعه ورزشی پارک باغمیشه برای رویداد بزرگ تبریز 2018 آماده بهره برداری شد.
دوشنبه بیست و سوم مرداد 1396
تعداد بازدید: 235
آرشیو