تاریخ : چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391     |     کد : 183

اطلاعیه

.


اطلاعیه مهم

به اطلاع شهروندان عزیز می رساند براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز و به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای ساخت و سازهای جدید و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور پروانه های ساختمانی مورد درخواستی ، کاهش عوارض در صورت پرداخت نقدی تا پایان سال بدین شرح اعمال خواهد شد.

 

25 درصد کاهش تا پایان  خرداد ماه

20 درصد کاهش تا پایان  شهریور ماه

15 درصد کاهش تا پایان  آذر ماه

10 درصد کاهش تا پایان   اسفند ماه

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع شهروندان محترم می رساند:

 بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تبریز برای کلیه مطالبات شهرداری ناشی از آرای قطعی کمیسیونهای ماده صد در صورت پرداخت نقدی بدین شرح تخفیف اعمال خواهد شد .

 

-       تا پایان خرداد ماه     20  درصد

-       تا پایان شهریور ماه    15  درصد

-       تا پایان آذر ماه          10  درصد

-       تا پایان اسفند ماه       5   درصد

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع شهروندان محترم می رساند:

براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تبریز برای کلیه مطالبات ناشی از صدور پروانه ساختمانی و پرونده های تخلف ساختمانی که در سال 90 و قبل از آن تشکیل شده است در صورت پرداخت نقدی تا پایان خرداد ماه 10 درصد تخفیف اعمال خواهد شد .فرامرز  مقنیان آذری