مراکز بهداشت
مرکز بهداشت باغمیشه : مابین خیابان مولانا و شهریار
مرکز بهداشت کرکج