داروخانه ها

داروخانه گرگان نژاد

شماره تماس: 36697222 -0411
آدرس: تبریز- باغمیشه- شیت 4 گلستان

----------------------------------------------------
  • داروخانه شبانه روزی حاجی محمدی

    شماره تماس: 36689839 -0411
    آدرس: تبریز- شهرك باغمیشه- خ. مولانا

---------------------------------------------------

  • داروخانه خیر اندیش

    شماره تماس: 36685949 -0411
    آدرس: تبریز- باغمیشه- جنب آتش نشانی

---------------------------------------------------

داروخانه شاه محمدزاده شماره تماس: 6689020 3-0411
آدرس: تبریز- شهرك رشدیه- مركزخریدجدید- جنب بانك صادرات

---------------------------------------------------