آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

.

قدردانی شهردارتبریزومسئول سازمان بسیج شهرداری سپاه عاشورا از فرمانده ومعاون نیروی انسانی پایگاه مقاومت شهرداری منطقه5

قدردانی شهردارتبریزومسئول سازمان بسیج شهرداری سپاه عاشورا از فرمانده ومعاون نیروی انسانی پایگاه مقاومت شهرداری منطقه5 .
سه شنبه 10 بهمن 1396

.

معارفه سرپرست و سر ناظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج

معارفه سرپرست و سر ناظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج .
سه شنبه 10 بهمن 1396

.

شماره 54 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد

شماره 54 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد .
سه شنبه 10 بهمن 1396

.

شماره 53 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد

شماره 53 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد .
دوشنبه 9 بهمن 1396

.

شماره 52 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد

شماره 52 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد .
يکشنبه 8 بهمن 1396

.

برگزاری مرتب جلسات روشنگری توسط پایگاه مقاومت امام محمد باقر (ع) شهرداری منطقه 5

برگزاری مرتب جلسات روشنگری توسط پایگاه مقاومت امام محمد باقر (ع) شهرداری منطقه 5 .
شنبه 7 بهمن 1396

.

شماره 51 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد

شماره 51 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد .
شنبه 7 بهمن 1396

.

تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج برای برف روبی و بازگشایی معابر با سیستم محلول پاش

تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج برای برف روبی و بازگشایی معابر با سیستم محلول پاش .
شنبه 7 بهمن 1396

.

حذف سنگ های نیوجرسی دور برگردان در 35 متری باغمیشه و نصب نرده به جای آن

حذف سنگ های نیوجرسی دور برگردان در 35 متری باغمیشه و نصب نرده به جای آن .
پنجشنبه 5 بهمن 1396

.

شماره 50 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد

شماره 50 روزنامه الکترونیکی "شهرک" منتشر شد .
پنجشنبه 5 بهمن 1396