تاریخ : شنبه 25 دي 1395     |     کد : 1219

دوره آموزشی

پایان دوره آموزشی کارکنان معاونت شهر سازی و معماری شهرداری منطقه پنج تبریز

دوره آموزشی کارکنان معاونت شهر سازی و معماری شهرداری منطقه پنج تبریز با برگزاری آزمون به پایان رسید . به گزارش روابط عمومی منطقه ، این دوره که با هدف ارتقای دانش علمی و اطلاعات فنی کارکنان مشاغل شاغل در معاونت شهر سازی توسط مدیریت برنامه ریزی این منطقه و با دستور شهردار منطقه پنج ترتیب یافته بود شامل 56 ساعت بود که با استقبال شرکت کنندگان و به بهترین شکل به اتمام رسید. بر اساس این گزارش نظر به اهمیتی که معاونت شهر سازی و معماری شهرداریهای کشور در خدمات رسانی متنوع به شهروندان دارند و همچنین با نقشی که این معاونت شهرداری در تکریم ارباب رجوع می تواند داشته باشد اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی برای شاغلین شهر سازی شد در این دوره، گزارش نویسی فنی ، ضوابط ساخت و سازشهری ، مدیریت بحران در شهر سازی و اخلاق حرفه ای توسط اساتید و کارشناسان علم شهر سازی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.


PDF چاپ چاپ