تاریخ : سه شنبه 28 دي 1395     |     کد : 1221

شهردار منطقه 5 خبر داد

صدور سند مالکیت برای 600 قطعه زمین در کوی فرشته

شهرداری منطقه 5 خبر داد:
صدور سند مالکیت برای 600 قطعه زمین در کوی فرشته
حل مشکل اسناد مالکیت شهروندان کوی فرشته که در دو دهه اخیر به صورت بلاتکلیف مانده بود از مهمترین پروژه های اجرا شده واحد املاک شهرداری منطقه پنج  بود که در تعامل با ادارات  ذیربط به سر انجام رسید به گزارش روابط عمومی منطقه مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه 5  کلانشهر  تبریز با اعلام این مطلب  گفت : حل صدور مشکل اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته یکی از طرح های تکریم ارباب رجوع بود وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای 600 قطعه از املاک کوی فرشته شمالی و جنوبی سند مالکیت صادر شده از تعامل و همراهی اداره کل ثبت اسناد استان قدردانی نمود و افزود: با توجه به مراجعات مکرر شهروندان به املاک منطقه در مورد تعیین تکلیف اسناد کوی فرشته جلسات متعددی با حضور کارشناسان منطقه پنج و اداره ثبت اسناد تبریز برگزار شد که در نهایت منجر به حل این مشکل گردید مهندس هوشیار افزود: پیش از این شهروندان کوی فرشته قادر به دریافت وام و سایر خدماتی ملکی نبودند که با تلاشهای صورت گرفته از این خدمات بهره مند شده اند. شهردار منطقه پنج همچنین گفت : در واگذاری اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته واحد های املاک و نقشه برداری و معاونت اداری ، مالی  منطقه پنج با برگزاری جلسات متعدد مشکل 20 ساله شهروندان را حل و فصل نموده اند که این پرونده جزو مهم ترین و تاثیر گذارترین  اقدامات تکریم ارباب رجوع شهرداری در چند سال اخیر بوده است  وی با بیان اینکه مردم خدمت بی منت و خالصانه را درک می کنند گفت : با این اقدام برای 600 قطعه زمین واقع در کوی فرشته سند مالکیت  و برای 500 قطعه نیز قرار داد تغییر صادر شده است . وی  همچنین در مورد تعیین تکلیف اسناد قطعات با قیمانده در کوی فرشته گفت:
اسناد بلوک های باقیمانده که با مشکل معارض مواجه هستند از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است که به محض وصول نتیجه از محاکم قضایی، این منطقه نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکیت با همکاری اداره کل اسناد استان اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است کوی فرشته شمالی و جنوبی در همجواری شهرک باغمیشه واقع شده و از محلات جدیدالاحداث تبریز است .
شهرداری منطقه 5 خبر داد:
صدور سند مالکیت برای 600 قطعه زمین در کوی فرشته
حل مشکل اسناد مالکیت شهروندان کوی فرشته که در دو دهه اخیر به صورت بلاتکلیف مانده بود از مهمترین پروژه های اجرا شده واحد املاک شهرداری منطقه پنج  بود که در تعامل با ادارات  ذیربط به سر انجام رسید به گزارش روابط عمومی منطقه مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه 5  کلانشهر  تبریز با اعلام این مطلب  گفت : حل صدور مشکل اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته یکی از طرح های تکریم ارباب رجوع بود وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای 600 قطعه از املاک کوی فرشته شمالی و جنوبی سند مالکیت صادر شده از تعامل و همراهی اداره کل ثبت اسناد استان قدردانی نمود و افزود: با توجه به مراجعات مکرر شهروندان به املاک منطقه در مورد تعیین تکلیف اسناد کوی فرشته جلسات متعددی با حضور کارشناسان منطقه پنج و اداره ثبت اسناد تبریز برگزار شد که در نهایت منجر به حل این مشکل گردید مهندس هوشیار افزود: پیش از این شهروندان کوی فرشته قادر به دریافت وام و سایر خدماتی ملکی نبودند که با تلاشهای صورت گرفته از این خدمات بهره مند شده اند. شهردار منطقه پنج همچنین گفت : در واگذاری اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته واحد های املاک و نقشه برداری و معاونت اداری ، مالی  منطقه پنج با برگزاری جلسات متعدد مشکل 20 ساله شهروندان را حل و فصل نموده اند که این پرونده جزو مهم ترین و تاثیر گذارترین  اقدامات تکریم ارباب رجوع شهرداری در چند سال اخیر بوده است  وی با بیان اینکه مردم خدمت بی منت و خالصانه را درک می کنند گفت : با این اقدام برای 600 قطعه زمین واقع در کوی فرشته سند مالکیت  و برای 500 قطعه نیز قرار داد تغییر صادر شده است . وی  همچنین در مورد تعیین تکلیف اسناد قطعات با قیمانده در کوی فرشته گفت:
اسناد بلوک های باقیمانده که با مشکل معارض مواجه هستند از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است که به محض وصول نتیجه از محاکم قضایی، این منطقه نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکیت با همکاری اداره کل اسناد استان اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است کوی فرشته شمالی و جنوبی در همجواری شهرک باغمیشه واقع شده و از محلات جدیدالاحداث تبریز است .

حل مشکل اسناد مالکیت شهروندان کوی فرشته که در دو دهه اخیر به صورت بلاتکلیف مانده بود از مهمترین پروژه های اجرا شده واحد املاک شهرداری منطقه پنج  بود که در تعامل با ادارات  ذیربط به سر انجام رسید به گزارش روابط عمومی منطقه مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه 5  کلانشهر  تبریز با اعلام این مطلب  گفت : حل صدور مشکل اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته یکی از طرح های تکریم ارباب رجوع بود وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای 600 قطعه از املاک کوی فرشته شمالی و جنوبی سند مالکیت صادر شده از تعامل و همراهی اداره کل ثبت اسناد استان قدردانی نمود و افزود: با توجه به مراجعات مکرر شهروندان به املاک منطقه در مورد تعیین تکلیف اسناد کوی فرشته جلسات متعددی با حضور کارشناسان منطقه پنج و اداره ثبت اسناد تبریز برگزار شد که در نهایت منجر به حل این مشکل گردید مهندس هوشیار افزود: پیش از این شهروندان کوی فرشته قادر به دریافت وام و سایر خدماتی ملکی نبودند که با تلاشهای صورت گرفته از این خدمات بهره مند شده اند. شهردار منطقه پنج همچنین گفت : در واگذاری اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته واحد های املاک و نقشه برداری و معاونت اداری ، مالی  منطقه پنج با برگزاری جلسات متعدد مشکل 20 ساله شهروندان را حل و فصل نموده اند که این پرونده جزو مهم ترین و تاثیر گذارترین  اقدامات تکریم ارباب رجوع شهرداری در چند سال اخیر بوده است  وی با بیان اینکه مردم خدمت بی منت و خالصانه را درک می کنند گفت : با این اقدام برای 600 قطعه زمین واقع در کوی فرشته سند مالکیت  و برای 500 قطعه نیز قرار داد تغییر صادر شده است . وی  همچنین در مورد تعیین تکلیف اسناد قطعات با قیمانده در کوی فرشته گفت: اسناد بلوک های باقیمانده که با مشکل معارض مواجه هستند از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است که به محض وصول نتیجه از محاکم قضایی، این منطقه نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکیت با همکاری اداره کل اسناد استان اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است کوی فرشته شمالی و جنوبی در همجواری شهرک باغمیشه واقع شده و از محلات جدیدالاحداث تبریز است .


شهرداری منطقه 5 خبر داد:
صدور سند مالکیت برای 600 قطعه زمین در کوی فرشته
حل مشکل اسناد مالکیت شهروندان کوی فرشته که در دو دهه اخیر به صورت بلاتکلیف مانده بود از مهمترین پروژه های اجرا شده واحد املاک شهرداری منطقه پنج  بود که در تعامل با ادارات  ذیربط به سر انجام رسید به گزارش روابط عمومی منطقه مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه 5  کلانشهر  تبریز با اعلام این مطلب  گفت : حل صدور مشکل اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته یکی از طرح های تکریم ارباب رجوع بود وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای 600 قطعه از املاک کوی فرشته شمالی و جنوبی سند مالکیت صادر شده از تعامل و همراهی اداره کل ثبت اسناد استان قدردانی نمود و افزود: با توجه به مراجعات مکرر شهروندان به املاک منطقه در مورد تعیین تکلیف اسناد کوی فرشته جلسات متعددی با حضور کارشناسان منطقه پنج و اداره ثبت اسناد تبریز برگزار شد که در نهایت منجر به حل این مشکل گردید مهندس هوشیار افزود: پیش از این شهروندان کوی فرشته قادر به دریافت وام و سایر خدماتی ملکی نبودند که با تلاشهای صورت گرفته از این خدمات بهره مند شده اند. شهردار منطقه پنج همچنین گفت : در واگذاری اسناد مالکیت قطعات کوی فرشته واحد های املاک و نقشه برداری و معاونت اداری ، مالی  منطقه پنج با برگزاری جلسات متعدد مشکل 20 ساله شهروندان را حل و فصل نموده اند که این پرونده جزو مهم ترین و تاثیر گذارترین  اقدامات تکریم ارباب رجوع شهرداری در چند سال اخیر بوده است  وی با بیان اینکه مردم خدمت بی منت و خالصانه را درک می کنند گفت : با این اقدام برای 600 قطعه زمین واقع در کوی فرشته سند مالکیت  و برای 500 قطعه نیز قرار داد تغییر صادر شده است . وی  همچنین در مورد تعیین تکلیف اسناد قطعات با قیمانده در کوی فرشته گفت:
اسناد بلوک های باقیمانده که با مشکل معارض مواجه هستند از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است که به محض وصول نتیجه از محاکم قضایی، این منطقه نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکیت با همکاری اداره کل اسناد استان اقدام خواهد کرد. شایان ذکر است کوی فرشته شمالی و جنوبی در همجواری شهرک باغمیشه واقع شده و از محلات جدیدالاحداث تبریز است .PDF چاپ چاپ