تاریخ : چهارشنبه 29 دي 1395     |     کد : 1223

با تحقق 112 درصدی بودجه

شهرداری منطقه پنج رتبه اول مناطق تبریز را کسب کرد

با تحقق 112 درصدی بودجه تا پایان آذرماه شهرداری منطقه پنج تبریز رتبه اول را در بین مناطق شهرداری به خود اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی منطقه،مهندس یعقوب هوشیار با اعلام این مطلب گفت:این منطقه در سالجاری با 2100بودجه  میلیارد ريالی اقدام به اجرای پروژه های متعدد عمرانی و خدماتی نموده که تمامی طرح های عمرانی طبق زمانبندی در حال اجرا هستند.
وی با بیان اینکه تحقق بودجه در سایه تلاشها و برنامه ریزی معاونین و پرسنل منطقه صورت     می گیرد افزود:معاونت اداری و مالی،مدیریت امور مالی،واحدهای درآمد،نوسازی،ماده صد و اجرای احکام در تحقق بودجه سالانه نقش اساسی دارند.
شهردارمنطقه 5 تبریز با قدردانی از تلاشهای معاونین،مدیران و پرسنل منطقه در کسب رتبه اول اظهار داشت:این منطقه از آغاز سال با برگزاری مرتب و منظم کمیته درآمد برنامه ریزی لازم را جهت تحقق بودجه انجام داده بود.
وی در این رابطه گفت:تحقق 112 درصدی بودجه نشانگر تعامل و همراهی شهروندان با کارکنان شهرداری منطقه پنج است چرا که بدون همراهی مردم هیچ برنامه ای محقق نمی شود.
مهندس هوشیار در خصوص کسب رتبه اول تحقق بودجه منطقه تا پایان آذرماه گفت:طبق بررسی های صورت گرفته ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بودجه شهرداری منطقه پنج 112 درصد محقق شده است که تلاش می شوداین روندتا پایان سال تداوم داشته باشد..PDF چاپ چاپ