تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395     |     کد : 1225

درپی کسب مقام های برتر

شهرداری منطقه پنج ازگروه سرود دبستان امام علی (ع) رشدیه تجلیل کرد

شهرداری منتطقه 5تبریز از گروه سرود امام علی(ع) رشدیه تجلیل نمود . به گزارش روابط عمومی منطقه ، در پی کسب مقام های برتر توسط گروه سرود مدرسها مام علی در شهرک رشدیه شهرداری منطقه 5 از این گرروه هنری حمایت نموده و در برنامه های فرهنگی و اجتماعی خود از آنها جهت اجرا دعوت به همکاری می نماید. بر اساس این گزارش شهرداری منطقه 5 در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با مساجد و مدارس سطح حوزه همکاری و تعامل داشته و از طرحهای ابداعی نیز حمایت می کند. گفتنی است مدرسه امام علی رشدیه یکی از مدارس فعال و نمونه تبریز محسوب می شود که در ایام سال با مشارکت شهرداری منطقه5 اقدام به اجرای برنامه های متنوع می کند. شایان ذکر است ا عضای این گروه را مهدی پورنصیر.حمیدرضاابراهیمی.امیرکسری جعفری.سالارقربانپور.امیرعبدی.مبین جعفریان.امیررضا آذرنیا. مهریارجلیلی زاد.مبین فرمانی.عرفان نقی پور.کیان آقایاری.حسین الرضامهین بابایی ورسا زارعی تشکیل می دهند .همچنین خانم ها محمدی وحاتمی مربیان این گروه هستند



PDF چاپ چاپ