تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1395     |     کد : 1226

مهندس هوشیار خبر داد

40هزارتن آسفالت ریزی معابرتوسط شهرداری منطقه پنج

شهرداری منطقه پنج تبریزدرسال جاری اقدام به 40هزارتن آسفالت ریزی،جدول کاری به طول 10کیلومترو15هزارمترمربع پیاده روسازی نموده است. به گزارش روابط عمومی منطقه مهندس یعقوب هوشیاربا اعلام این مطلب گفت : این منطقه درسال جاری با2100میلیاردریال بودجه که85درصد آن به پروژه های عمرانی وخدماتی اختصاص یافته گامهای بلندی را در دستیابی به اهداف بزرگ تعیین شده برداشته است. وی بااشاره به اینکه تاپایان آذر ماه 112درصد بودجه منطقه محقق شده افزود:درکنار اجرای پروژه های اساسی ، طرح های عمرانی درقالب خدمات محله ای نیز درسطح حوزه اجراشده است. شهردارمنطقه5 بابیان اینکه آسفالت ریزی اساسی ازمهمترین اقدامات خدمات محله ای است اظهارداشت: امسال با 40 هزارتن آسفالت معابروخیابانهای منطقه به مساحت 300هزارمترمربع به ویژه ورودی شرق شهرومناطق جدیدالاحداث ساماندهی شده است.وی در ادامه به جدول کاری معابرنیزاشاره نمودوگفت: با10کیلومترجدول کاری علاوه برنقاط جدیدجداول فرسوده نیزتعویض شده است. مهندس هوشیاربه کف سازی پیاده روهای خیابانهاوهمچنین پارکها اشاره کرد ودرپایان افزود: امسال در پارکهاوخیابانها15هزارمترمربع پیاده روسازی شده است.PDF چاپ چاپ