تاریخ : چهارشنبه 6 بهمن 1395     |     کد : 1228

مهندس هوشیارتاکیدکرد:

فراهم شدن امکانات لازم کسب رتبه های برتر درشهرداری منطقه پنج

کسب رتبه برترتحقق بودجه دربین مناطق وسازمانهای شهرداری تبریزباتعامل تمامی واحدها ومعاونتها وهمچنین اعتمادشهروندان صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومی منطقه، مهندس یعقوب هوشیارشهردارمنطقه5تبریزبااعلام این مطلب گفت:تاپایان آذر112درصدبودجه این منطقه محقق گشته که براساس ارزیابی های صودت گرفته رتبه برتر راکسب نموده ایم. وی با بیان اینکه بودجه منطقه5درسال جاری2100میلیاردریال است اظهارداشت : 85درصدبودجه دربخش عمرانی وخدماتی وتنها15درصددربخش جاری هزینه می شود. وی درادامه افزود:درصد وسهم هزینه های جاری دربودجه هرسال نسبت به سال قبل کاهش می یابد.وی درادامه خاطرنشان ساخت :  باوجودرکوداقتصادی دربخش ساخت وساز مسکن تحقق112درصدی بودجه تنهاباتعامل وهمراهی کارکنان درپیشبردبرنامه های مصوب وهمچنین اعتمادشهروندان به شهرداری عملی  شده است . شهردارمنطقه ضمن قدردانی وسپاس از معاونین ، مدیران وکارکنان ابراز امیدواری نموداین موفقیت هادرآینده نیز تداوم داشته باشد. مهندس هوشیار درادامه به دورویدادمهم پیش رو اشاره نمود ودراین رابطه گفت: برنامه ریزیهای لازم جهت هرچه بهتر برگزارشدن جشن های گرامیداشت سالگردپیروزی انقلاب اسلامی وهمچنین استقبال از عیدنوروزانجام شده است. وی افزود:دردهه فجر امسال علاوه برفضاسازی محیط شهری برنامه های متنوع فرهنگی درمساجدومدارس اجراخواهدشد.وی درپایان گفت: شهرداری منطقه5 استعدادوپتانسیل لازم وکافی برای کسب موفقیت درتمامی زمینه هاراداردکه دراین خصوص درچندسال اخیر درحوزه های فرهنگی ، روابط عمومی واطلاع رسانی ، فضای سبز ، امورمشارکت وجذب سرمایه بخش خصوصی ، شهرسازی وترویج فرهنگ نمازرتبه های برترراکسب نموده ایم.PDF چاپ چاپ