تاریخ : يکشنبه 24 بهمن 1395     |     کد : 1243

برگزاری مسابقات طناب کشی و مچ اندازی درشهرداری منطقه پنج به مناسبت قیام 29بهمن مردم تبریز

.

یک دوره مسابقه طناب کشی و مچ اندازی بین کارکنان شهرداری منطقه پنج برگزار و درپایان نفرات برتر معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی منطقه،در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و سالگرد قیام 29 بهمن مردم تبریز توسط پایگاه مقاومت امام محمد باقر(ع) منطقه پنج ترتیب یافته بود در طناب کشی گروه 6 نفره آقایان تراب شجاعی،شکراله احمدیان،کریم پژوهی،جلیل ولیزاده،وحید درخشان و فریدون صداقت به مقام اول رسیدند.همچنین در مسابقات مچ اندازی و در وزن 75 کیلو فرامرز مقنیان آذری در وزن 80 کیلو حسین ساجدی،در وزن 70 کیلو جعفر پیروی در وزن 95 کیلو علی پی دست و در وزن 105کیلو کریم پژوهی به مقام اول دست یافتند.


PDF چاپ چاپ