تاریخ : شنبه 30 بهمن 1395     |     کد : 1247

گزارش تصویری از برف روبی و یخ زدایی توسط معاونت خدمات شهری منطقه 5

.PDF چاپ چاپ