تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395     |     کد : 1257

تعیین زمان ملاقات باشهردارمنطقه پنج ازطریق سامانه اینترنتی

.

شهرداری منطقه 5 با هدف تکریم ارباب رجوع و حذف مراجعه حضوری شهروندان ، سامانه تعیین وقت ملاقات باشهردارمنطقه را راه اندازی نموده است . به گزارش روابط عمومی منطقه ، باراه اندازی این سامانه ، ازاسفندماه شهروندان ارجمندی که درخواست وقت ملاقات حضوری با شهردار منطقه را داشته باشند می توانند از طریق مراجعه به سامانه SM5.tabriz.ir  اقدام به ثبت درخواست و پیگیری آن نمایند .

 براساس این گزارش تکمیل دقیق فیلدهای فرم درخواست الزامی بوده و فرم درخواست ملاقات بایدبه صورت کامل تکمیل گردد.توصیه می شودتا شهروندان محترم یک روز قبل از زمان ملاقات تعیین شده از تایید یا عدم تایید وقت ملاقات اطمینان حاصل نمایند .

 همچنین در صورت هرگونه تغییر در زمان تعیین شده مراتب بنحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد . این سامانه اینترنتی توسط مدبریت برنامه ریزی شهرداری منطقه5تبریز راه اندازی شده است .PDF چاپ چاپ