تاریخ : يکشنبه 22 اسفند 1395     |     کد : 1261

شهردارمنطقه5خبرداد

ایجاد جلوه های ویژه بصری باگلکاری درمناطق پرتردد

شهردارمنطقه5خبرداد

ایجاد جلوه های ویژه بصری باگلکاری درمناطق پرتردد

کاشت گلهای بهاری به عنوان یکی از برنامه های استقبال از عید نوروز در معابر، میادین و پارک ها خبر از فرا رسیدن نوروز می دهد. به گزارش روابط عمومی منطقه ، مهندس یعقوب هوشیارشهردارمنطقه5تبریزدرحاشیه بازدیدازآماده سازی این منطقه برای استقبال از عیدنوروزگفت : باگلهای شب بووبنفشه دررنگ های متنوع سعی کرده ایم فضاهایی نشاط آورترسیم کنیم. وی بابیان اینکه با انتخاب پیمانکارهای فضای سبزنگهداری وتوسعه پارکها ازاسفندماه آغازشده افزود : این منطقه باتولید گل درگلخانه های منطقه علاوه برکاهش هزینه های جاری ازسال آینده انواع گل فصلی رادرسطح حوزه به بهترین شکل خواهد کاشت. مهندس هوشیاربابیان اینکه امسال با گلکاری انبوه جلوه های ویژه بصری درمیادین وپارکها ایجاد می شود گفت :25 پارک وبوستان محله ای وپارک جنگلی آرپادره سی ازمسافرین وگردشگران نوروزی میزبانی خواهدکرد.به گفته شهردارمنطقه5 درایام تعطیلات نوروزی پارکهاوبوستانهای محله ای بادارابودن امکانات لازم از هزاران گردشگرپذیرایی می کند. وی همچنین درپایان  گفت : برای13فروردین روز طبیعت تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی از دوستداران طبیعت ومحیط زیست پیش بینی شده که امیداست شهروندان درحفظ فضاهای سبز درکنارشهرداری حضورداشته باشند.PDF چاپ چاپ