تاریخ : چهارشنبه 2 فروردين 1396     |     کد : 1268

تجلیل شهرداری منطقه5 ازاولین مسافرورودی به تبریزدرسال96

.

دراولین روزازسال96شهرداری منطقه پنج تبریزازاولین مسافرورودی ازمسیرشرق به این کلانشهرتجلیل نمود.به گزارش روابط عمومی منطقه ، درراستای اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای رویدادبزرگ تبریز2018وتبلیغ ومعرفی هرچه بهتر آن شهرداری منطقه پنج با اهدای سوغات تبریزازاولین مسافری که درسال جدید ازمسیرشرق به تبریزسفرکرده بودتجلیل کرد.براساس این گزارش این گردشگر محترم که اهل استان چهار محال بختیاری به تبریزسفرکرده ضمن تبریک سال نو به آذربایجانی ها تبریزراشهری تمیز ، مرتب وزیبا دانسته ومی گوید : ازاینکه این شهردرسال2018 پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی خواهدبودبه عنوان یک ایرانی برخود می بالم. وی بابیان اینکه تبریزشهری فرهنگی ؛ تاریخی باجاذبه های گردشگری فراوان دل هرتوریستی رابه خودجذب می کندمی گوید: علاوه براین مزیتها ، غذا وسوغات تبریزنیز درعلاقمندشدن به این شهرنقش اساسی دارد. این میهمان درادامه تبریزیهارا درمهمان نوازی نمونه دانسته ومی گوید: امیدوارم درمیزبانی هرچه باشکوهترازگردشگران در سال2018میلادی ازطرف ایران اسلامی موفق باشید.شایان ذکراست در این مراسم باحضورمدیران شهرداری منطقه5 هدایایی به رسم یادبود به اولین مسافرورودی درسال جدید اهداشد.


PDF چاپ چاپ