تاریخ : شنبه 5 فروردين 1396     |     کد : 1269

گزارش تصویری ازتوزیع پیام نوروزی مقام معظم رهبری در اولین نماز جمعه تبریز درسال96

.

شهرداری منطقه پنج تبریز با چاپ 5هزار نسخه ، پیام نوروزی مقام معظم رهبری را در اولین نماز جمعه تبریز درسال جدید توزیع نمود .به گزارش روابط عمومی منطقه، به منظور اطلاع شهروندان به ویژه نمازگزاران از محتوای کامل پیام نوروزی مقام معظم رهبری، اقدام به چاپ متن کامل سخنان حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان پیام نوروزی شدودراولین نمازجمعه تبریز درسال96توزیع شدکه گزارس تصویری آن رادرزیرمی بینید:

PDF چاپ چاپ