تاریخ : سه شنبه 8 فروردين 1396     |     کد : 1271

گزارش تصویری از تداوم لکه گیری اساسی آسفالت معابرتوسط شهرداری منطقه5

.PDF چاپ چاپ