تاریخ : دوشنبه 14 فروردين 1396     |     کد : 1272

با اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون

بازارچه میوه وتره بارمرزداران آماده برای نصب اسکلت

با پایان یافتن عملیات بتن ریزی فونداسیون بازارچه میوه وتره بار شهرک مرزداران این پروژه درمرحله نصب اسکلت باسازه سبک قرارگرفت .به گزارش روابط عمومی منطقه ، مهندس یعقوب هوشیاربااعلام این مطلب گفت :به منظور کاستن از سفرهای غیر ضروری شهروندان به بازارچه های میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر در شهرک مرزداران و نیاوران اقدام به احداث بازارچه میوه وتره بار با 13 میلیارد ريال اعتبار شده که این پروژه درمرحله نصب اسکلت باسازه سبک قرارگرفته است .

وی در ادامه به مشخصات بازارچه میوه و تره بار مرزداران اشاره نمود و اظهار داشت : با افتتاح این پروژه در زمینی به مساحت هزار متر مربع وبا1500مترمربع زیربنا شهروندان از یک مرکز خرید میوه و تره بار مدرن برخوردار می شوند.شهردار منطقه5درادامه با بیان اینکه درسال96پروژ ه های عمرانی وخدماتی طبق زمانبندی اجرامی شوند افزود: بابهره برداری از این طرح علاوه بر تامین شدن مرکزخریدبرای شهروندان شاهداشتغال جوانان نیزخواهیم بود.

وی در پایان گفت : بازارچه میوه و تره بار مرزداران علاوه بر این شهرک به شهروندان کوی های نیاوران و نصر نیز خدمات رسانی خواهد کرد . شایان ذکر است به گفته شهردار منطقه پنج عملیات عمرانی این پروژه چندی پیش آغاز شد که پس از بهره برداری جهت آغاز خدمات رسانی به شهروندان تحویل سازمان میادین شهرداری تبریزخواهد شد. .
PDF چاپ چاپ