تاریخ : شنبه 19 فروردين 1396     |     کد : 1275

آغازاجرای طرح خدمات محله ای شهرداری منطقه پنج در کندرود

.

شهرداری منطقه پنج تبریز طرح خدمات محله ای محلات و معابر روستای کندرود را اجرامی کند.به گزارش روابط عمومی منطقه،مهندس یعقوب هوشیار با اعلام این مطلب گفت:با هدف ساماندهی روستای کندرود که در مسیر جاده تهران و شرق کلانشهر تبریز واقع شده طرح خدمات محله ای توسط این منطقه آغاز شده است.وی در ادامه با بیان اینکه روستای کندرود با جمعیتی در حدود 10هزار نفر و 2800 خانوار نیازمند ارائه خدمات بیشتر بود افزود:با تصمیمات اتخاذ شده مقرر شده شهرداری منطقه پنج طرح خدمات محله ای را در این روستا اجرا کند.مهندس هوشیار با اشاره به جزئیات طرح خدمات محله ای گفت:در این طرح لکه گیری اساسی آسفالت،رفت و روب محلات،پاکسازی و جمع آوری نخاله ورنگ آمیزی جداول اجرا می شود.شایان ذکر است شهرداری منطقه پنج در مسیر ورودی شرق کلانشهر تبریز که از آن به عنوان مهمترین ورودی یاد می شود محلاتی همچون کرکج را نیز ساماندهی کرده و در دو سال اخیر با احداث باند کندرو شمالی جاده تهران و آغاز عملیات باند جنوبی در زیباسازی و تغییر مبلمان شهری این محدوده از شهر نقش اساسی داشته است.


PDF چاپ چاپ