تاریخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396     |     کد : 1303

شهردار منطقه 5 خبر داد :

پایان عملیات بتن ریزی ضلع شمالی پل روگذر نصر به استانداری

عملیات پی کنی ، شمع زنی ،آرماتوربندی و بتن ریزی ضلع شمالی پل روگذر اتصال کوی نصر به استانداری با رعایت موارد فنی و ایمنی به اتمام رسید. به گزارش روابط عمومی منطقه ، مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه پنج تبریز با اعلام این خبر گفت : با احداث این پروژه کوی های استانداری ، نصر و سپهر از بن بست بودن خارج شده و دسترسی آنها به نقاط مختلف شهر امکان پذیر خواهد شد. وی در ادامه با بیان اینکه برای این پروژه 250 میلیارد ريال هزینه می شود در ادامه با اشاره به مشخصات آن گفت : تقاطع غیرهمسطح اتصال کوی استانداری و نصر از دو پل با عرشه بتنی تشکیل شده است. مهندس هوشیار در این رابطه افزود : پل روگذر دوکمال با هدف اتصال فاز دوم بزرگراه دوکمال به فاز سوم آن به طول 105 متر و به عرض 24 متر در حال اجرا است. وی به مشخصات پل دوم اشاره نمود و گفت : پل روگذر اتصال کوی های استانداری و نصر به یکدیگر با 50 متر طول و 33 متر عرض طراحی شده است. مهندس هوشیار در ادامه گفت : جهت اجرای پل روگذر کوی استانداری به نصر مسیرهای موقت دسترسی از اتوبان پاسداران به این مناطق در نظر گرفته شده است. شهردار منطقه پنج همچنین به احداث رمپ و لوپ های این تقاطع اشاره نمود و گفت : رمپ و لوپ تقاطع غیرهمسطح با 3300 متر طول و 8 متر عرض طراحی شده است. مهندس هوشیار طول مسیر اصلی این پروژه بزرگ را 2600 متر اشاره کرد و گفت : برای این پروژه 250 میلیارد ريال اعتبار پیش بینی شده است.
PDF چاپ چاپ