تاریخ : دوشنبه 17 ارديبهشت 1397     |     کد : 1783

شهردارمنطقه پنج خبرداد:

ساماندهی کوی های صنعتی ورودی شرق تبریزبا10میلیارد ریال اعتبار




کوی های صنعتی ورودی شرق تبریزبا 10 میلیارد ریال اعتبار ساماندهی می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه،مهندس یعقوب هوشیار این مطلب را در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی اعلام کرد وگفت : ساماندهی کوی های صنعتی که صنایع و واحدهای تولیدی دراین محلات فعال هستند جزو برنامه های امسال قرارگرفته است. شهردارمنطقه پنج درادامه تصریح کرد: 3محله از محلات کوی صنعتی جاده تهران ساماندهی اساسی می شود. وی در این رابطه افزود: پروژه هایی همچون آسفالت ریزی و ایجاد آبرو برای هدایت آبهای سطحی با10میلیارد ریال اعتبار در این محلات اجرا می شود. مهندس هوشیار با بیان اینکه معاونت فنی وعمرانی منطقه ساماندهی کوی های صنعتی را شروع کرده ابراز امیدواری نمود درحداقل زمان شاهد اتمام این پروژه ها باشیم. شایان ذکر است شهرداری منطقه پنج امسال با هدف ارائه خدمات بیشتربه شهروندان از بودجه2700 میلیارد ریالی خود 2000 میلیارد ریال رابه اجرای طرح های عمرانی وخدماتی اختصاص داده است.












فرامرز  مقنیان آذری