تاریخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397     |     کد : 1795

دربرنامه افطارلیق شهرداری منطقه پنج صورت گرفت

آزادی اولین زندانی محکوم به مالی با مشارکت شهروندان تبریزی

در ششمین روزازبرنامه افطارلیق که در بوستان توان شهرک باغمیشه همه روزه برگزار و تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت بیش از 3 هزار شهروند تبریزی از برنامه های آموزشی ، فرهنگی و سرگرم کننده آن استفاده کردند .
در ششمین روزازبرنامه افطارلیق که در بوستان توان شهرک باغمیشه همه روزه برگزار و تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت بیش از 3 هزار شهروند تبریزی از برنامه های آموزشی ، فرهنگی و سرگرم کننده آن استفاده کردند .

 به گزارش امور ارتباطات منطقه در ششمین روز از برنامه افطارلیق هنرمندانی همچون خانم حمیده مقدس زاده ، محمود کریمی ، حسن فتحی ، مهدی ملکی ، جعفراحمدی و کارشناسان بهداشتی حضور داشتند و برای شهروندان برنامه های متنوعی را اجرا نمودند .
براساس این گزارش کارشناسان مذهبی و روحانیون نیز آداب روزه را برای شهروندان بیان کردند . شایان ذکر است مشارکت فعالانه شهروندان که برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از روز چهارم برنامه افطارلیق آغاز شده است نتیجه داد واولین زندانی محکوم به مالی آزادشد.
 شهروندان خیربرای آزادی زندانی دوم نیز همت کرده اند که پیش بینی می شود در هفتمین روزازماه مبارک رمضان آزادوبه آغوش خانواده اش باز گردد. شهروندان خیر تبریزی می توانند در صورت تمایل جهت مشارکت در این حرکت خدا پسندانه از ساعت 21 در بوستان توان واقع در شهرک باغمیشه ، جنب پمپ بنزین حضور یافته و از برنامه های شاد و سر گرم کننده نیز بهره مند شوند.

فرامرز  مقنیان آذری