تاریخ : شنبه 9 تير 1397     |     کد : 1846

در پی برگزاری برنامه افطارلیق وآزادی زندانیان غیرعمد

مدیرکل زندانهای استان از شهردارمنطقه پنج قدردانی کرد

 
مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی ازمهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه پنج تبریزبه خاطر برگزاری برنامه افطارلیق در ماه مبارک رمضان که منتج به آزادی تعدادی از زندانیان غیر عمد شد قدر دانی نمود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، برنامه افطارلیق با حضور هنرمندان مطرح استان در پارک توان باغمیشه به مدت 23 شب برای اولین بار در تبریز و در ماه رمضان برگزار شد که با مشارکت شهروندان خیر 9 زندانی غیر عمد آزاد وبه آغوش خانواده شان بازگشتند. در مراسم اختتامیه این برنامه مهندس ایرج شهین باهر شهردار تبریز ابراز امیدواری نمود در دیگر برنامه وجشن های شهر تبریزاز برنامه افطارلیق الگوبرداری شود. گفتنی است با دستور شهردارمنطقه مقرر شده تا در تمامی برنامه های این منطقه در طول سال از مشارکت شهروندان در کارهای خیر خواهانه استفاده شود.


 
 


 


فرامرز  مقنیان آذری