تاریخ : چهارشنبه 13 تير 1397     |     کد : 1849

​​​​​​​ شهردار منطقه پنج تبریزخبر داد :

احداث یک رشته مسیرگشایی 35 متری درکوی سپهر

با یک رشته مسیرگشایی دسترسی کوی سپهر به کوی نصرواتوبان پاسداران میسر می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس یعقوب هوشیار اعلام کرد و گفت : کوی سپهر که در همسایگی کوی استانداری قرار دارد در سال های اخیر با رونق ساخت وساز همراه شده است. شهردار منطقه پنج در این رابطه خاطر نشان ساخت : با هدف امکان دسترسی آسان کوی سپهر به مناطق پیرامونی خود یک رشته مسیر گشایی به عرض 35 متر در حال احداث است . وی طول این خیابان را 500متر ذکر نمود وگفت : 35 متری کوی سپهر همزمان با تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر (عج)  به بهره برداری می رسد ودسترسی به کوی های استانداری ، نصر و ولیعصر وهمچنین اتوبان پاسداران را ممکن می سازد . به گفته مهندس هوشیاراین تقاطع غیر همسطح به عنوان فاز اول اتوبان ولایت محسوب می شود وبرای احداث آن 250 میلیارد ریال هزینه می شود. 


فرامرز  مقنیان آذری