تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397     |     کد : 2090

با250میلیارد ریال هزینه انجام شد

پیشرفت 75 درصدی آزادسازی املاک واقع درمسیرگشایی باند کندرو جاده تهران
شهردار منطقه پنج تبریز گفت : برای تملک 16 هزار متر مربع از املاک واقع در مسیر گشایی باند کند رو جنوبی جاده تهران 200 میلیارد ریال هزینه شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه مهندس میرعلی اصغر نساج با اعلام این مطلب افزود : مسیر گشایی باندهای شمالی وجنوبی جاده تهران به عنوان مهمترین ورودی کلانشهر تبریز نقش مهمی در ساماندهی این مسیر داشته است .وی در ادامه با بیان اینکه مسیرگشایی باند شمالی جاده تهران با 100 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسیده اظهار داشت: باند جنوبی نیز طبق زمانبندی در حال اجرا می باشد.مهندس نساج به اجرای همزمان تملک املاک واقع در مسیرگشایی و همچنین عملیات عمرانی اشاره نمود و گفت : تا کنون از 53 ملک واقع در مسیرگشایی با مالکین 40 ملک با 16هزار متر مربع مساحت توافق صورت گرفته است. شهردار منطقه پنج اعتبار هزینه شده برای این تعداد از املاک را 200میلیارد ریال ذکر نمود و گفت : تملک کل املاک واقع در مسیر پروژه با 18500 متر مربع مساحت 250 میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه عملیات زیرسازی و جدول گذاری مسیر گشایی پروژه به پایان رسیده است همچنین به تعامل با شرکتهای خدماتی جهت جابجایی و توسعه شبکه ذکر نمود و گفت : شرکتهای خدماتی اقدام به جابجایی و توسعه شبکه واقع در مسیر باند کندروجنوبی جاده تهران نموده اند.
فرامرز  مقنیان آذری