تاریخ : پنجشنبه 11 بهمن 1397     |     کد : 2094

با 70 میلیارد ریال هزینه صورت گرفت

اجرای طرح خدمات محله ای در شهرداری منطقه پنج تبریزتا بهمن ماه امسال طرح خدمات محله ای با 70 میلیارد ریال هزینه در سطح حوزه انجام یافته است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج این مطلب را اعلام کرد وگفت : با جدولکاری ، کفسازی وپیاده رو سازی ، آسفالت ریزی اساسی ولکه گیری طرح خدمات محله ای اجرا شده است. شهردار منطقه پنج در ادامه افزود : امسال 10هزار متر مربع پیاده روسازی انجام شده است . وی جدولکاری را از دیگر اقدامات در قالب طرح خدمات محله ای برشمرد و اظهار داشت : 16 کیلومتر جدولکاری در معابر و محلات سطح حوزه اجرا شده است . شهردار منطقه همچنین 15 هزار تن آسفالت ریزی اساسی ولکه گیری معابر را دیگر خدماتی دانست که در سالجاری انجام یافته است. به گفته وی برای طرح خدمات محله ای تا بهمن ماه امسال 70 میلیارد ریال هزینه شده است . وی در پایان از تداوم این قبیل پروژه ها در اسفند ماه و همزمان با استقبال از بهار طبیعت خبر داد.فرامرز  مقنیان آذری