تاریخ : دوشنبه 13 اسفند 1397     |     کد : 2138

با 40 میلیارد ریال اعتبار

احداث کانال سنگی بزرگراه دوکمال به طول یک کیلومتر آغاز شد.با 40 میلیارد ریال اعتبار احداث کانال سنگی مهرانه رود در فاز دوم بزرگراه دوکمال آغاز شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه، این مطلب را مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : در فاز دوم بزرگراه دوکمال، حد فاصل رودکی تا مسیر جاده تهران کانال سنگی به طول یک کیلومتراحداث می شود. وی در ادامه با بیان اینکه فاز دوم بزرگراه دوکمال از بارنج تا رودکی در حال احداث می باشد افزود: احداث کانال سنگی با هدف ایجاد مسیری برای هدایت آبهای سطحی شروع شده است.مهندس نساج درادامه با بیان اینکه بزرگراه دوکمال از میدان شهید فهمیده تا بارنج به بهره برداری رسیده خاطرنشان ساخت که عملیات عمرانی این پروژه در حد فاصل بارنج تا رودکی طبق زمانبندی در حال اجرا می باشد. 


فرامرز  مقنیان آذری