تاریخ : دوشنبه 13 اسفند 1397     |     کد : 2139

توسط شهرداری منطقه پنج صورت گرفت :

تعریض مسیر موقت دسترسی کوی سپهر به کوی استانداری با دو میلیارد ریال هزینه

تعریض مسیر موقت دسترسی از کوی سپهر به کوی استانداری و کوی ولیعصر با دو میلیارد ریال هزینه انجام شد .به گزارش امور ارتباطات منطقه، این مطلب را مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح حضرت ولی عصر(عج) که کوی نصر را به کوی استانداری متصل کرده است، به علت ادامه عملیات عمرانی پل دوم اتوبان ولایت، با تعریض مسیر موقت تردد از کوی سپهر به کوی استانداری میسر شده است. وی در این رابطه افزود: پیش از این عرض مسیر دسترسی از کوی سپهر به کوی استانداری 10 متر بود که به علت افزایش حجم تردد از کوی نصر به این مسیر عرض خیابان به 24 متر افزایش یافته است. مهندس نساج هزینه اجرای این پروژه را دو میلیارد ریال ذکر نمود و در پایان گفت : با بهره برداری از پل دوم اتوبان ولایت اتصال و دسترسی از کوی نصر به کوی ولی عصر از طریق دو پل واقع در اتوبان پاسداران و بزرگراه دوکمال میسر خواهد شد.

 


فرامرز  مقنیان آذری