تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397     |     کد : 2148

گزارش تصویری استقبال از بهار طبیعت با امحاء دیوار نوشته ها و رنگ آمیزی در شهرداری منطقه پنج

 


فرامرز  مقنیان آذری