تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397     |     کد : 2150

با تعمیر ماشین آلات ونوسازی هفت سین های نوروزی

کاهش هزینه های جاری درمعاونت خدمات شهری منطقه 5 تبریزمحقق شددر راستای کاهش هزینه های جاری شهرداری منطقه 5 تبریز برخی ازماشین آلات توسط پرسنل معاونت خدمات شهری واجرایی تعمیر می شوند. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس بابک دانش پناه اعلام کرد وگفت : کاهش هزینه های جاری وخودداری از خریدهای غیر ضروری در این معاونت شروع شده است. معاون خدمات شهری واجرایی منطقه 5 در ادامه افزود : در این زمینه اقدام به تعمیر برخی ماشین آلات همچون بالابرتوسط پرسنل زحمت کش منطقه شده است . وی از تداوم کاهش هزینه های جاری در این معاونت خبر داد واظهارداشت : اکیپ های زیباسازی منطقه با رنگ آمیزی ونوسازی هفت سین های نوروزی علاوه بر بی نیاز شدن منطقه به خرید هفت سین کاهش هزینه های جاری را نیز محقق کرده اند.

فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ