تاریخ : شنبه 18 اسفند 1397     |     کد : 2152

استقبال از عید نوروز با تولیدات گلخانه ای شهرداری منطقه 5 تبریز

استقبال از عید نوروز با تولیدات گلخانه ای شهرداری منطقه 5 تبریز
شهردار منطقه 5 تبریز گفت : به مناسبت استقبال از عید نوروزتولیدات گلخانه ای درفضاهای سبز این منطقه کاشته می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میرعلی اصغر نساج با اعلام این مطلب افزود : 250 هزارگل تولیدی در گلخانه های منطقه بزودی در پارکها ،بوستانها و میادین رنگ وبوی بهاری به شهر می دهد. وی در ادامه با بیان اینکه از فصل پاییز وزمستان اقدام به کاشت انواع گل شده اظهار داشت : با کاشت تولیدات گلخانه ای در روزهای پایانی سال از عید نوروز وبهار طبیعت استقبال می شود. وی همچنین گفت :انواع گونه های استئوسپریوم ، گازانیا ،گل سدم ، ناز یخی ، ناز آفتابی ، کریپسوس ، میخک ، میمونی ،برگ سفید ،  رعنا زیبا، تاج خروس واختری تولید شده در سطح حوزه کاشته می شود. 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ