تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1397     |     کد : 2157

به پاس نگهداری مناسب پارک میدان بسیج

شهردار منطقه پنج از کارگر فضای سبز قدردانی کرد شهردار منطقه پنج همراه با معاونین فنی و عمرانی و خدمات شهری ، اجرایی خود از اقدامات انجام شده استقبال از عید نوروز بازدید و دستورات لازم را جهت رفع نیازهای موجود نمازخانه ها ، کمپ گردشگری ، پارکها و سرویس های بهداشتی صادر نمود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در این بازدید مهندس میر علی اصغر به اهمیت نظافت و استاندارد بودن نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی اشاره نمود و گفت : سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها باید به بهترین شکل رضایت مسافرین و شهروندان را جلب کنند . وی با بیان اینکه این منطقه نگهداری 13سرویس بهداشتی و6 نمازخانه را برعهده دارد از معاونت خدمات شهری واجرایی خواست تا بیشترین نظارت ودقت را در رسیدگی به وضعیت این مکانهای عمومی داشته باشد. گفتنی است در این بازدید مهندس نساج با اهدای جایزه ای به پاس قدر دانی از حس وظیفه شناسی کارگر فضای سبز در نگهداری مناسب پارک ونمازخانه و سرویس بهداشتی میدان بسیج از وی قدر دانی نمود. لازم به ذکر است در این بازدید مقرر شد حداکثر تا 27 اسفند ماه سطح حوزه جهت استقبال از عید نوروز در آمادگی کامل قرار گیرد. 


PDF چاپ چاپ