تاریخ : سه شنبه 21 اسفند 1397     |     کد : 2158

گزارش تصویری بازدید قائم مقام شهردار تبریز ، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار ، شهرداران منطقه 5 و 10 از غرفه منطقه پنج درجشنواره سرور علوی 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ