تاریخ : دوشنبه 16 ارديبهشت 1398     |     کد : 2237

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :

طراحی واحداث اولین نظر گاه تبریز با فضای سبز درترانشه مرزداران وپاسدارانشهردار منطقه پنج تبریز از ایجاد اولین نظرگاه این کلانشهربا کاشت انواع گونه های فضای سبز  در ترانشه مرزداران و اتوبان پاسداران خبر داد وگفت : ترانشه مرزداران واتوبان پاسداران  با فضای سبز ساماندهی می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج در حاشیه بازدید از کاربری های های فضای سبز منطقه اعلام کرد وافزود : امسال اهتمام ویژه ای در نگهداری وتوسعه فضای سبز خواهیم داشت . در این بازدید که مهندس مدبر مدیر عامل سازمان زیبا منظر شهرداری نیز حضور داشت شهردار منطقه پنج تصریح نمود : 25 پارک وبوستان محله ای را در سطح حوزه نگهداری می کنیم . وی در ادامه به ساماندهی ترانشه هایی مرزداران و اتوبان پاسداران اشاره نمود وخاطر نشان ساخت : ترانشه مرزداران که مشرف به طرح تبادل امام علی است وهمچنین ترانشه واقع در مسیرپاسداران تا دانشگاه آزاد با کاشت انواع گونه های گیاهی به فضای سبز تبدیل می شود . گفتنی است به این مکانها که از بالا به سمت یک منظر نگاه می اندازند نظرگاه میگویند که اولین نظرگاه کلانشهر تبریز توسط این منطقه احداث می شود. به گفته شهردار منطقه پنج تبریز با استفاده از تراس زنی و دیوار حایل  و کاشت فضای سبز اولین نظرگاه تبریزدر ترانشه مرزداران تا اتوبان پاسداران احداث خواهد شد.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ