تاریخ : پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398     |     کد : 2242

گزارش تصویری شروع لکه گیری و آسفالت ریزی اساسی معابر توسط شهرداری منطقه پنج

فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ