تاریخ : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398     |     کد : 2247

با 1900 تن آسفالت

شهرداری منطقه پنج نهضت آسفالت ریزی رادر80 محله اجرا کرد

از ابتدای سالجاری در80 محله وخیابان توسط شهرداری منطقه پنج تبریزنهضت آسفالت ریزی اساسی شده است . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : برای این تعداد محله 1900 تن آسفالت استفاده شده است . وی در ادامه با بیان اینکه آسفالت ریزی در سطح حوزه طبق زمانبندی انجام می شود اظهار داشت : در معابری که توسط شرکت های خدماتی دولتی حفاری صورت گرفته آسفالت ریزی انجام شده است . مهندس نساج همچنین گفت : با آسفالت ریزی مشکل چاله های معابر ومحلات مرتفع می شود. شهردار منطقه پنج افزود : از ابتدای سال تاکنون آسفالت ریزی ولکه گیری اساسی در باند کندروجنوبی جاده تهران ، اتوبان پاسداران ، جاده تهران ، معابر کوی نیاوران ، استانداری ، ولی امرو رشدیه انجام شده است. وی با اشاره به اینکه بودجه واعتبار کافی ولازم برای آسفالت ریزی در سطح حوزه در نظر گرفته شده تصریح نمود : معاونت فنی وعمرانی با استفاده از روش کاترزنی لکه گیری اساسی وهمچنین آسفالت ریزی اساسی را برعهده گرفته است.


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ