تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398     |     کد : 2254

با شروع لکه گیری اساسی

طرح خدمات محله ای کرکج اجرا شدطرح خدمات محله ای در کرکج اجرا شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : طرح خدمات محله ای کرکج شامل لکه گیری اساسی و جدول گذاری است . وی تصریح نمود : آسفالت ریزی معابر اصلی شروع شده وبزودی جدول گذاری نیزاجرا می شود. شهردار منطقه 5 در ادامه با بیان اینکه تا کنون برای آسفالت ریزی 85 محله دو هزار تن آسفالت استفاده شده اظهار داشت : آسفالت ریزی در سطح حوزه طبق زمانبندی انجام می شود. مهندس نساج همچنین گفت : با آسفالت ریزی مشکل چاله های معابر ومحلات مرتفع می شود. شهردار منطقه پنج افزود : از ابتدای سال تاکنون آسفالت ریزی ولکه گیری اساسی در باند کندروجنوبی جاده تهران ، اتوبان پاسداران ، جاده تهران ، معابر کوی نیاوران ، استانداری ، ولی امرو رشدیه انجام شده است. وی با اشاره به اینکه بودجه واعتبار کافی ولازم برای آسفالت ریزی در سطح حوزه در نظر گرفته شده تصریح نمود : معاونت فنی وعمرانی با استفاده از روش کاترزنی لکه گیری اساسی وهمچنین آسفالت ریزی اساسی را برعهده گرفته است.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ