تاریخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398     |     کد : 2255

توسط شهرداری منطقه 5 تبریز صورت گرفت

شروع طرح خدمات محله ای در کوی فرشته جنوبیطرح خدمات محله ای در کوی فرشته جنوبی آغاز شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه، این مطلب را مهندس محمد حسن جداری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج عنوان کرد و گفت: با زیرسازی و لکه گیری آسفالت در 24متری کوی فرشته جنوبی ، تخریب جداول فرسوده و جدول گذاری در خروجی کوی فرشته جنوبی به اتوبان پاسداران طرح خدمات محله ای آغاز شده است. وی در ادامه افزود: پس از معابر اصلی این طرح در معابر فرعی کوی فرشته جنوبی نیز اجرا می شود. به گفته وی در سال جاری با بیش از 2هزار تن آسفالت اقدام به لکه گیری اساسی درمعابرسطح حوزه شده است . جداری در پایان با بیان اینکه لکه کیری آسفالت در مناطق مورد نیاز شناسایی شده گفت : در حداقل زمان طرح خدمات محله ای در این منطقه اجرا و به پایان می رسد.


 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ