تاریخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398     |     کد : 2257

لکه گیری اساسی آسفالت خیابان طبیعت در کوی ولی امر


لکه گیری اساسی خیابان طبیعت در کوی ولی امر اجرا وپایان یافت . به گزارش امور ارتباطات منطقه، این مطلب را مهندس محمد حسن جداری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج عنوان کرد و گفت: زیرسازی و لکه گیری آسفالت در خیابان طبیعت کوی ولی امر اجرا و به پایان رسید. وی در ادامه افزود: طرح خدمات محله ای شامل لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی در معابر اصلی سطح حوزه شروع شده وبزودی به پایان می رسد. به گفته وی در سال جاری با بیش از 2هزار تن آسفالت اقدام به لکه گیری اساسی درمعابرسطح حوزه شده است . جداری در پایان با بیان اینکه لکه کیری آسفالت در مناطق مورد نیاز شناسایی شده گفت : در حداقل زمان طرح خدمات محله ای در این منطقه اجرا و به پایان می رسد.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ