تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398     |     کد : 2283

شهردار منطقه پنج خبر داد :

شروع فاز نهایی مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی

 


شهردار منطقه پنج تبریز ازاجرای فاز نهایی مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی خبر داد وگفت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی عصر (عج ) میسر می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد وافزود : برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی بالغ بر40 میلیارد ریال هزینه می شود. وی همچنین گفت : پوشش کانال واقع درمسیر جزیی از این پروژه است . وی در این رابطه اظهار داشت : در فاز جدید این پروژه خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و روسازی، جدول گذاری ، احداث آبرو و منهول های جمع آوری آبهای سطحی اجراخواهد شد. شهردار منطقه پنج تصریح نمود : با توجه به اختلاف ارتفاع موجود بین کانال و خیابان فرشته اولین مرحله این پروژه خاکریزی ، تسطیح و رگلاژدر محل کانال خواهد بود . مهندس نساج در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از این مسیر گشایی اتوبان پاسداران به کوی فرشته وبارنج متصل می شود افزود : با پایان حجم وسیعی از پوشش کانال مرحله نصب دال‌های  بتنی شروع می شود. وی همچنین اظهار داشت : پس از پوشش کانال واقع در مسیر به طول ۵۵۰ متر زیرسازی و آسفالت ریزی این مسیر شروع می شود، عمده هدف از پوشش کانال را ارتقای استانداردهای زیست محیطی برشمرد و گفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند.
 

 


PDF چاپ چاپ