تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1398     |     کد : 2286

ایجاد فرش گل در میادین شهرداری منطقه پنج تبریز

با هدف ایجاد چشم انداز زیبا به معابر ومیادین ، شهرداری منطقه پنج تبریز اقدام به طراحی وکاشت فرش گل نمود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد وافزود : در میادین شهید فهمیده ، طرح تبادل امام علی (ع) و ورودی ولی امر با کاشت انواع گونه ها فرش گل ایجاد شده است . شهردار منطقه پنج در ادامه با بیان اینکه علاوه بر توسعه فضای سبز گلکاری باعث زیباتر شدن معابر، بوستانها ومیادین می شود اظهار داشت : توسعه فضای سبز جزو اولویت های این منطقه در سال جاری است. وی به نگهداری 555 هکتار فضای سبز در سطح حوزه اشاره نمود وگفت : 25 پارک وبوستان محله ای میزبان شهروندان در ایام تابستان خواهد بود. شهردار منطقه در پایان ایجاد فرش گل در میادین سطح حوزه را در راستای زیباترشدن فضاهای شهری برشمرد وگفت : گلهای نشائی کاشته شده درسطح حوزه از تولیدات گلخانه ای شهرداری منطقه پنج است.

 


PDF چاپ چاپ