تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1398     |     کد : 2297

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:

آسفالت ریزی به 6 محله رشدیه وکوی مصلی آسفالت ریزی ولکه گیری اساسی در6 محله کوی مصلی ورشدیه اجرا شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : از ابتدای سالجاری طرح خدمات محله ای با لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه اجراشده است. وی افزود : درادامه این طرح به تعداد دیگری ازمحلات شهرک رشدیه و کوی مصلی توسط اکیپ های معاونت فنی وعمرانی منطقه پنج آسفالت ریزی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه در سال جاری با بیش از 2500 تن آسفالت اقدام به اجرای خدمات محله ای در سطح حوزه شده اظهار داشت : آسفالت ریزی در سطح حوزه طبق زمانبندی انجام می شود . مهندس نساج همچنین در رابطه با آسفالت ریزی به محلات رشدیه وکوی مصلی گفت : لکه گیری اساسی در بلوار کوهسارتقاطع کاج و بوستان سوم شهرک رشدیه انجام شده است . شهردار منطقه پنج تبریز در ادامه افزود: آسفالت ریزی درمحلات 21- 22- 14 و خیابان شیخ محمد فضولی کوی مصلی انجام شده است. وی در پایان از تداوم آسفالت ریزی به محلات وخیابانهای کوی مصلی که در آنها حفاری صورت گرفته خبر داد.   


PDF چاپ چاپ