تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398     |     کد : 2303

عیادت شهردار و مدیران منطقه پنج از پاکبان خدمات شهری


مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج به همراه معاون خدمات شهری و اجرائی و جمعی از مدیران این منطقه از مجید پورحسین یکی از پاکبان های این منطقه که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده عیادت نمودند. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در این ملاقات شهردار منطقه پنج در جریان آخرین وضعیت درمان آقای پورحسین قرار گرفت. وی با بیان اینکه اصلی ترین مسئولیت تنظیف و زیباسازی شهر توسط پاکبان های معاونت خدمات شهری و اجرائی انجام می شود گفت : اعطای عنوان تمیزترین شهر ایران به تبریز در سایه تلاش و زحمات پاکبان ها و کارگران خدمات شهری محقق شده است . مهندس نساج همچنین افزود : خود را موظف به حمایت از  کارگران و پرسنل شهرداری منطقه پنج می دانیم. وی در پایان از معاون خدمات شهری واجرایی منطقه پنج خواست تا پیگیر روند درمان وبهبودی  پاکبان زحمت کش منطقه باشد.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ