تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398     |     کد : 2303

عیادت شهردار و مدیران منطقه پنج از پاکبان خدمات شهری


مهندس میرعلی اصغر نساج شهردار منطقه پنج به همراه معاون خدمات شهری و اجرائی و جمعی از مدیران این منطقه از مجید پورحسین یکی از پاکبان های این منطقه که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده عیادت نمودند. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در این ملاقات شهردار منطقه پنج در جریان آخرین وضعیت درمان آقای پورحسین قرار گرفت. وی با بیان اینکه اصلی ترین مسئولیت تنظیف و زیباسازی شهر توسط پاکبان های معاونت خدمات شهری و اجرائی انجام می شود گفت : اعطای عنوان تمیزترین شهر ایران به تبریز در سایه تلاش و زحمات پاکبان ها و کارگران خدمات شهری محقق شده است . مهندس نساج همچنین افزود : خود را موظف به حمایت از  کارگران و پرسنل شهرداری منطقه پنج می دانیم. وی در پایان از معاون خدمات شهری واجرایی منطقه پنج خواست تا پیگیر روند درمان وبهبودی  پاکبان زحمت کش منطقه باشد.

 


PDF چاپ چاپ