تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398     |     کد : 2304

شهردار منطقه 5 خبر داد :

اجرای طرح خدمات محله ای در بارنج وفرشته

 

در ادامه خدمات رسانی به شهروندان طرح خدمات محله ای در بارنج وکوی فرشته اجرا شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه 5 با اعلام این مطلب گفت :با آسفالت ریزی   ، لکه گیری اساسی و نصب محل گذر ویژه معلولین اقدام به اجرای طرح خدمات محله ای در بارنج وکوی فرشته شده است. وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سالجاری طرح خدمات محله ای در سطح حوزه اجراشده افزود : درادامه این طرح به محلات بارنج و کوی فرشته نیز خدمات رسانی شده است. شهردار منطقه پنج اظهار داشت :  در سال جاری با بیش از 3500 تن آسفالت اقدام به اجرای خدمات محله ای در سطح حوزه شده است . در پایان از تداوم اجرای آسفالت ریزی وطرح خدمات محله ای در سایر محلات مورد نیازتا پایان سال خبر داد .

 


PDF چاپ چاپ